Find en psykolog på Østerbro.

Find gode psykologer der har deres psykolog-klinik på Østerbro i København.

 


Personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom.
Psykologer på Østerbro
…tilbyde dig
for adskillige psykologiske problemstillinger såsom angst,

– “what we resist persists”.
og følelser på en accepterende måde – den adskiller sig fra traditionel kognitiv terapi på den måde, at fokus ikke aktivt er på at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre.
at du ikke kan styre den mængde af tid,
og på sigt blive din egen terapeut.
Oplevelse af manglende fleksibilitet til selv at kunne bestemme,

ACT står for ”Acceptance and Commitment Therapy”.
Prøver du at få dine negative tanker til at forsvinde for at finde ro?
som er årsagen til psykisk mistrivsel.
Pårørende til alvorlig psykisk syge personer.


eksempelvis;
Du har også ret til at få en n henvisning, ‘
eg tilbyder individuel terapeutisk behandling inden for følgende områder:
uden selv at kunne bestemme mængden af tid,
der er fyldt 18 år.
– Social fobi og generthed.
Frustration og skuffelse over omverden
og ændre svære tanker og uhensigtsmæssige handlemønstre.
Eksempelvis, at du tjekker dine symptomer meget ofte.
Metoden kan anvendes til at behandle psykisk mistrivsel på tværs af diagnosekriterier,
Psykolog på Østerbro

Årsagen til at nogle mennesker oplever
at disse blot intensiveres
så der yder tilskud op til 24 konsultationer.
Kvinder, der har fået foretaget en provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
Overbevisninger om farlighed Frygt for at tiden brugt
I behandligen lægger jeg vægt på

Coaching og rådgivning
Så vil du nok opleve, at du “sidder fast”,
så vi sammen kan sikre os,
Oplever du en tendens til at overtænke problemer på dit arbejde og privat?
Sorgbearbejdning
– Angst og OCD.
At du bliver nødt til at bekymre dig for

udviklet behandlingsmetoden for metakognitiv terapi.
“ond cirkel”
 ennem mange års forskning i, hvordan sindet fungerer,
og bliv bedre til at rumme svære følelser og tanker.
og de kommer til at kontrollere en.
Særligt den mængde af tid, der bruges på CAS vedligeholder symptomerne,
Meditation, Mindfulness og Embodiment

…hjælpe med


– Lavt selvværd.
Hjælp til selvkærlighed og egenomsorg
Denne tilgang handler om at møde svære tanker
trusselsmonitorering og uhensigtsmæssige strategier.
depression, stress, OCD og PTSD. 
Sorg og krise
– Røveri og indbrud.
og at relationen er tryg og præget af omsorg.
hvor tingene ender med at forstærke hinanden.

Du vil lære konkrete redskaber og teknikker
Parterapi med emotionsfokuseret terapi (EFT)
at være et ordentligt menneske, der er empatisk, omsorgsfuld og ansvarsfuld.
Samtaler med psykolog i København og på Østerbro
skyldes de metakognitive overbevisninger vi har om vores tanker,
 Måske har du i mange år gjort alt for at få det bedre,
Forskning viser nemlig, at psyken er selvregulerende.
Metodens grundtanke er at uhensigtsmæssige tanke
og adfærdsmønstre ligger til grunds for vores svære føleler.
og handlemønstre først er igang kan man ende i en såkaldt
Overordnet gælder at du har ret til
at du ikke får det bedre psykisk.

At mere tænkning kan hjælpe dig med at finde svar, træffe beslutninger,
Pårørende til personer,
at være fanget i deres problemer,

Forståelse og forløsning af følelser
I behandlingen vil vi derfor identificere de uhensigtsmæssige tanke
At kunne forholde sig til sine tanker som bare værende
og ikke nødvendigvis virkelighed.
Tankemylder og stress
følelser eller symptomer?
Kognitiv adfærdsterapi
Hvis man har et ensidigt fokus på at komme væk fra svære følelser

depression,
herunder mindfulnessøvelser,
og din psyke kan derfor ikke hele sig selv.
– Problemer i parforholdet eller familien.
Følelser af ikke at være god nok
og inspireret af andre psykologiske referencerammer,
da forskningen viser, at det er et specifikt fænomen kaldet
Psykologer på Østerbro

Personer, der lider af let til moderat angst,
– Grundfølelser og følelsesregulering.
og handlemønstre og se på hvorledes du kan komme ud af den “onde cirkel”.
Psykolog på Østerbro
Jeg vil løbende evaluere terapiforløbet med dig,
Indsigt i mønstre og dynamikker, som hindrer livsglæde


– Stress og udbrændthed.
din hjerne bruger på at håndtere negative tanker, ‘
Følgende persongrupper er berettiget tilskud:
og at de strategier,
Personer, som inden de fyldte 18 år,
Perfektionisme
– Andre ulykker og traumatiske oplevelser.
være forberedt eller undgå at du lave fejl. 
uden at man bliver opslugt af dem
Ved henvisning fra praktiserende læge kan du få tilskud fra sygeforsikringen.
at metoden er meget effektiv til behand i meling af angst,

du bruger på at gruble, analysere og bekymre dig om din situation.
Bekymringer før, under og efter sociale situationer

men med et nyt udbrud.
og skematerapi.
Cognitive Attentional Syndrom (CAS) / opmærksomhedssyndrom,
at forholde sig mere fleksibelt
men jo mere du prøver,
– Alvorlig sygdom.
Personer, der har forsøgt selvmord.
herunder også de nyere former såsom ACT
– Panikangst.
– lev et liv baseret på dine værdier
Når de negative tanker

– Arbejdsrelaterede problemer.
Traumebehandling

Personer, der lider af let til moderat depression,
såsom eksistentielle og humanistiske terapiformer.

Personer, der behandles for depression og angst kan genhenvises,

herunder let til moderat OCD.
og tanker, kan der ske det,
Jeg er dog også uddannet i,
Psykologer på Østerbro

har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
– Færdselsulykker.
og dermed også påvirker vores handlemåde.
der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
– Sorg og krise.
hvis der er tale om samme diagnose,
Med ACT lærer man gennem forskellige teknikker,
ACT
Pårørende ved dødsfald.
Overbevisninger om ukontrollerbarhed Oplevelse af
– Lettere spiseforstyrrelser. –
Hvornår og hvordan man bedst sætter grænser


tanker og handlinger hænger sammen,
Psykolog på Østerbro

og omverden på som ofte skaber de svære følelser
– lær konkrete redskaber så du i hverdagen kan håndtere
CAS består af ukontrollerbare tankeprocesser
således at disse kan være tilstede,
– Selvdestruktiv adfærd.

at du får den bedst mulige behandling.
hvad du vil rette din opmærksomhed mod. 

at få et nyt behandlingsforløb,
jo mere frustreret og magtesløs bliver du. 
så du kan lære at forstå hvordan dine følelser,
“tanker”
Tristhed, meningsløshed og tomhed
– Voldelig overfald og voldtægt.

 

kan få alvorlige fysiske og mentale konsekvenser. Overbevisninger om fordele ved at bekymre sig
Trafik- og ulykkesofre.
du anvender, ikke har den optimale effekt i og med,
Vrede

og venligt til sine tanker og følelser,
har Dr. Adrian Wells,
på negative tankeprocesser
Forskning viser,
ONLINE terapi fra din dagligstue
at der er tale om et samarbejde,
Det er med andre ord den måde vi opfatter os selv
– Ensomhed.
Oplever du at være fanget ind i negative tankeprocesser

– Depression.
Søvnproblemer
professor på University of Manchester,
Røveri-, vold- og voldtægtsofre.
Som psykologer i København kan vi
som bekymringer, grublerier,

Consultations in English
Selvkritiske tanker når noget er svært
Mit teoretiske udgangspunkt er kognitiv terapi,
som du kan bruge i hverdagen,
hvis der er tale om en ny og anden sygdom.
Kognitiv Adfærdsterapi er en veldokumenteret behandlingsform
lavt selvværd traumer og stress.

Leif Psykolog i Aarhus

PSYKOLOGER
    PÅ ØSTERBRO

UDVALGTE PSYKOLOGER I

København

Klik her … eller besøg psykologportalen.dk

Er du praktiserende psykolog med klinik på Østerbro eller nær Østerbro kan du få et link her – læs mere her (link på vej)

Find en psykolog på Østerbro i København.

 

 

FIND PSYKOLOGER PÅ ØSTERBRO

Der er mange privatpraktiserende psykologer der har deres psykolog-klinik på dejlige Østerbro i København.

De fleste psykologer på Østerbro arbejder ud fra en specifik psykologisk metode/teori, som deres behandling tager udgangspunkt i. En ofte benyttet metode er Kognitive adfærdsterapi, og de nyere varianter Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Metakognitiv terapi, men der finder flere andre terapiformer og metoder.

HER ER DER LINKS TIL DE BILLEDER DER ER BENYTTET PÅ DENNE SIDE

Billederne må frit benyttes (se links under hvert billede). Flere af billederne er beskåret og alle konverteret til Sot/hvid.

ccc

Credit

Credit

Bolige på Østerbro

Credit

Jeg har ændret græsseet

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Credit

Idrætsparken Østerbro